... to, čo dokážeme

Vyberte si z našej stále sa rozširujúcej ponuky mestského mobiliáru, detských ihrísk, exteriérových fitness prvkov a street workout parkov. Naším zákazníkom ponúkame to najlepšie riešenie z hľadiska kvality, designu a finančných možností.

Mestský mobiliár, vonkajšie fitness, street workout parky a detské ihriská môžu byť „šité na mieru“ konkrétnym požiadavkám a vypracovaným projektom. Detské ihriská a exteriérové fitness prvky dodávané spoločnosťou Veríme v Zábavu, s.r.o. spĺňajú bezpečnostné normy STN EN 1176, STN EN 1177 a STN EN 16630 s platnou certifikáciou Technickej Inšpekcie, a.s. a ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

Máte otázku? Kontaktujte nás.

Vaša správa bola odoslaná! Budeme vás kontaktovať čo najskôr.