www.verimevzabavu.sk
Vyberte si...


... to, čo dokážeme

Vyberte si z našej stále sa rozširujúcej ponuky bezúdržbových detských ihrísk, drevených detských a agátových ihrísk, exteriérových fitness prvkov a street workout parkov, skate parkov a mestského mobiliáru. Našim zákazníkom ponúkame to najlepšie riešenie z hľadiska kvality, designu a finančných možností.

Mestský mobiliár, vonkajšie fitness, street workout parky a detské ihriská môžu byť „šité na mieru“ konkrétnym požiadavkám a vypracovaným projektom. Detské ihriská, exteriérové fitness prvky, street workout parky a skate parky dodávané spoločnosťou Veríme v Zábavu, s.r.o. spĺňajú bezpečnostné normy STN EN 1176, STN EN 1177,  STN EN 16630 a STN EN 14974+A1 s platnou certifikáciou od Technickej Inšpekcie, a.s. a ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.