Čo pre vás dokážeme urobiť

Vyberte si z našej stále sa rozširujúcej ponuky mestského mobiliáru, detských ihrísk, exteriérových fitness prvkov a workout zostáv. Naším zákazníkom ponúkame to najlepšie riešenie z hľadiska kvality, designu a finančných možností.

Mestský mobiliár, fitparky a detské ihriská môžu byť „šité na mieru“ konkrétnym požiadavkám a vypracovaným projektom. Detské ihriská a exteriérové fitness prvky dodávané spoločnosťou Uniatest Trade s.r.o. spĺňajú bezpečnostné normy STN EN 1176, STN EN 1177 a STN EN 16630 s platnou certifikáciou TUV.