F34 Posilňovacia stanica – váha závažia 20kg

F34 Posilňovacia stanica – hmotnosť závažia 20 kg - zvyšuje silu v celej hornej časti tela, precvičuje hrudník, ruky a ramenné svaly. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 550 × 3 650 mm.

Ako cvičiť - postavte sa tvárou k zariadeniu a položte obe ruky na tyč so závažiami. Ohnite zápästia podľa potreby a zdvihnite tyč so závažiami nahor a následne pomaly a kontrolovane spúšťajte tyč nadol. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F34 Posilňovacia stanica – váha závažia 20kg katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F34 Posilňovacia stanica – váha závažia 20kg použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie