F33 Multifunkčná Fitness Stanica

F33 Multifunkčná Fitness Stanica - posilňuje nohy, pás a boky. Zároveň zlepšuje funkciu pľúc, srdca a pružnosť končatín. Uvoľňuje brušné svalstvo, svaly dolnej časti chrbta a bokov. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 5 500 × 3 700 mm.

Ako cvičiť Twister - uchopte pevne podpornú tyč. Umiestnite nohy na rotačnú plošinu. Otáčajte nohy zo strany na stranu za využitia brušných svalov, pričom budete stáť rovno a vzpriamene. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Ako cvičiť Stepper - pevne uchopte držiaky a postavte sa na pedále. Jednu nohu zatlačte dole tak, aby bola vystretá. Zároveň druhú dajte hore tak, aby ste mali ohnuté koleno. Rukami vykonávajte pohyb hore-dole. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Ako cvičiť Trenažér chôdze - uchopte oboma rukami rukoväť a postavte sa nohami na pedále. Striedavo tlačte nohy tam a späť do pohodlnej vzdialenosti. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F33 Multifunkčná Fitness Stanica katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F33 Multifunkčná Fitness Stanica použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie