F32 Rebrina

F32 Rebrina - pomáha tvarovať brušné svaly a zároveň zvyšuje silu horných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 3 450 × 3 490 mm.

Ako cvičiť - postavte sa vzpriamene chrbtom k zariadeniu a pevne sa pritlačte na dosku. Uchopte rukoväť nad sebou. Pomaly zdvíhajte vystreté nohy smerom hore, až kým nie sú kolmo na Vaše telo. Nadychujte sa pri pohybe nôh nahor, vydychujte pri pohybe nôh nadol. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F32 Rebrina katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F32 Rebrina použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie