F30 Precvičovanie ramien

F30 Precvičovanie ramien - cvičenie na zariadení zvyšuje silu a flexibilitu v ramenách. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 260 × 4 098 mm.

Ako cvičiť - postavte sa oproti kolesu, pričom Vaše telo bude otočené tvárou k zariadeniu. Uchopte obe rukoväte oboma rukami. Súčasne otáčajte kolesá v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Na zlepšenie efektivity cvičenia striedajte smery otáčania. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F30 Precvičovanie ramien katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F30 Precvičovanie ramien použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie