F29 Precvičovanie kĺbov

F29 Precvičovanie kĺbov - cvičenie na zariadení zvyšuje pohyblivosť a pomáha tvarovať svalstvo na hrudi, ramenách, rukách a chrbte. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 260 × 4 098 mm.

Ako cvičiť - rozkročte sa na šírku ramien a postavte sa tak, aby bol hrudník v strede medzi dvoma kolesami. Uchopte obe kľučky a otočte kolesá tak, aby boli čo najvyššie. Súčasne otáčajte ľavým kolesom proti smeru a pravým v smere hodinových ručičiek. Na zlepšenie efektivity cvičenia striedajte smery otáčania. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F29 Precvičovanie kĺbov katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F29 Precvičovanie kĺbov použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie