F28 Masážne zariadenie

F28 Masážne zariadenie - jemne posilňuje svalstvo, zlepšuje cirkuláciu krvi a mobilitu v oblasti pásu, chrbta a brušných svalov. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 060 × 3 840 mm.

Ako cvičiť - oprite si chrbát oproti masážnemu valcu a pomaly krúžte hornou časťou tela doprava a doľava. Horizontálna časť: oprite si chrbát oproti masážnemu valcu, pričom sa oprite rukami o pomocné tyče a pomaly robte pohyb smerom dole a hore. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F28 Masážne zariadenie katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F28 Masážne zariadenie použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie