F27 Hyperextenzia

F27 Hyperextenzia - zvyšuje flexibilitu a silu chrbta, pásu a brušných svalov. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 350 × 3 700 mm.

Ako cvičiť - zaprite sa o základňu a rukami pevne uchopte rukoväte. Telo položte tak, aby bolo pohodlne na podložke a vodorovne s ňou. Prekrížte ruky na hrudi. Pomaly ohnite hornú časť tela k zemi až do bodu, ktorý Vám je príjemný. Pomaly sa vráťte do základnej pozície. Vydychujte pri pohybe smerom dole, nadychujte sa pri návrate. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F27 Hyperextenzia katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F27 Hyperextenzia použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie