F26 Šlapadlo

F26 Šlapadlo - zvyšuje flexibilitu a silu dolných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 3 030 × 3 030 mm.

Ako cvičiť - sadnite si na lavičku, alebo iné sedadlo, s pokrčenými kolenami a obe nohy umiestnite na pedále. Pohybujte nohami krúživými pohybmi v smere alebo protismere “jazdy”. Smer pohybu po určitom čase striedajte. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F26 Šlapadlo katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F26 Šlapadlo použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie