F25 Posilňovač brušných svalov a hrazda

F25 Posilňovač brušných svalov a hrazda - zariadenie určené na komplexné precvičenie brušných svalov. Okrem nich sú pri cvičení na zariadení zapojené aj svaly predlaktia, ramien a chrbta. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 350 × 3 750 mm.

Ako cvičiť - postavte sa rovno s vystretým chrbtom a oprite sa o dosku. Pevne uchopte rukoväte s lakťami položenými na opierke. Pomaly dvíhajte nohy do vodorovnej polohy alebo ich v kolenách skrčte a dvíhajte. Potom sa vráťte do pôvodnej polohy. Hrazda: Uchopte tyče a pomaly ohnite ruky v lakťoch. Hlavu a ramená zdvihnite nad tyče. Potom sa pomaly spustite dole a vydýchnite. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F25 Posilňovač brušných svalov a hrazda katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F25 Posilňovač brušných svalov a hrazda použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie