F24 Posilňovač brušných svalov

F24 Posilňovač brušných svalov - zariadenie určené na komplexné precvičenie brušných svalov. Okrem nich sú pri cvičení na zariadení zapojené aj svaly predlaktia, ramien a chrbta. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 350 × 3 750 mm.

Ako cvičiť - postavte sa rovno s vystretým chrbtom a pevne sa oprite o dosku. Pevne uchopte rukoväte s lakťami položenými na opierke. Nohy majte vystreté a pomaly ich zdvíhajte, až kým nie sú kolmo na Vaše telo. Nadychujte sa pri dvíhaní nôh, vydychujte pri ich spúšťaní. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F24 Posilňovač brušných svalov katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F24 Posilňovač brušných svalov použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie