F23 Dvojitý posilňovač nôh

F23 Dvojitý posilňovač nôh - zariadenie určené na vytvarovanie a posilnenie svalov, najmä vnútorných a vonkajších stehien. Prispieva k lepšej koordinácii pohybov a k lepšej stabilite tela. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 330 × 3 548 mm.

Ako cvičiť - oboma rukami pevne uchopte rukoväť a postavte sa na pedále. Zatlačte nohy na protiľahlé strany až do pozície, ktorá Vám je pohodlná. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F23 Dvojitý posilňovač nôh katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F23 Dvojitý posilňovač nôh použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie