F17 Posilňovací Stroj na Ramená

F17 Posilňovací Stroj na Ramená - cvičením na tomto zariadení efektívne posilníte svalstvo ramien, vrchnej časti chrbta a horných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 3 940 × 3 750 mm.

Ako cvičiť - sadnite si vzpriamene na sedadlo a pevne sa oň oprite. Pevne uchopte obe rukoväte. Pomalým a kontrolovaným pohybom stiahnite ruky dole na úroveň hrudníka. Následne ruky vráťte do pôvodnej polohy. Vydychujte pri pohybe smerom dole a nadychujte sa pri pohybe rúk hore. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F17 Posilňovací Stroj na Ramená katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F17 Posilňovací Stroj na Ramená použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie