F16 Posilňovací Stroj na Hrudník

F16 Posilňovací Stroj na Hrudník - cvičenie na tomto zariadení prispieva k nárastu sily a svalovej hmoty v oblasti hrudníka a horných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 800 × 3 700 mm.

Ako cvičiť - sadnite si na sedák a dbajte, aby ste mali vystretý chrbát. Uchopte obe rukoväte pred sebou a tlačte dopredu, až kým nemáte takmer úplné vystreté a rovné ruky. Pomaly vráťte ruky do štartovacej pozície. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F16 Posilňovací Stroj na Hrudník katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F16 Posilňovací Stroj na Hrudník použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie