F15 Posilňovací Stroj Horných Končatín

F15 Posilňovací Stroj Horných Končatín - slúži na precvičenie, spevnenie a nárast svalovej hmoty hornej časti tela, najmä chrbtových svalov a svalov horných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 5 290 × 3 700mm.

Ako cvičiť - sadnite si na sedák s vystretým chrbtom a pevne sa oprite o opierku. Pevne uchopte obe rukoväte. Pomaly ťahajte rukoväte dole, až kým ruky nebudú na úrovni hrudníka. Nádych vykonajte pri ťahu dole, výdych pri návrate do štartovacej pozície. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F15 Posilňovací Stroj Horných Končatín katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F15 Posilňovací Stroj Horných Končatín použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie