F13 Trojitá Hrazda

F13 Trojitá Hrazda - zhyby na hrazde sú najúčinnejším cvikom na spevnenie a nárast svalovej hmoty vo vrchnej časti tela: svalov chrbta, hrudníka, ramien a horných končatín. Cvičenie na hrazde má vplyv aj na zlepšenie koordinácie pohybov, sily úchopu a celkovej sily hornej časti tela. Minimálny priemer plochy pre umiestnenie stroja musí byť 3 090 mm.

Ako cvičiť - postavte sa čelom k zariadeniu. Uchopte tyče oboma rukami a zdvihnite sa zo zeme. Pomaly ohnite obe ruky v lakťoch a ramená s hlavou zdvihnite až nad tyče hrazdy. Pomaly sa spustite dole a vydýchnite. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby  v oboch smeroch. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F13 Trojitá Hrazda katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F13 Trojitá Hrazda použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie