F12 Lavička Ľah - Sed

F12 Lavička Ľah - sed - lavičky sú určené na komplexné posilnenie a spevnenie brušných svalov. Posilňovanie brušných svalov na lavičke je efektívne a zaistí ploché brucho. Minimálna plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmery 4 430 × 3 240 mm.

Ako cvičiť - ľahnite si na chrbát s nohami zapretými pod tyčami. Prekrížte si ruky na hrudi. Nedávajte ich za hlavu alebo krk. Pomaly zdvihnite vrchnú časť tela z lavičky, pričom sa ohnete v bokoch. Nadychujte sa pri zdvíhaní, vydychujte pri návrate. Pohyb by mal byť kontrolovaný v oboch smeroch. Postupujte opatrne, ak máte akékoľvek problémy s chrbticou. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F12 Lavička Ľah - Sed katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F12 Lavička Ľah - Sed použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie