F11 Trenažér Chôdze

F11 Trenažér chôdze - najprirodzenejšou formou pohybu je chôdza. Cvičenie na zariadení je preto vhodné pre každého bez ohľadu na vek. Chôdzou na trenažéri precvičujete svalstvo dolných končatín, bedrovej časti chrbtice a zlepšíte koordináciu pohybov. Minimálna plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmery 4 100 × 3 530 mm.

Ako cvičiť - pevne uchopte oboma rukami podpornú rukoväť a postavte sa oboma nohami na pedále. Striedavo tlačte nohy dopredu a dozadu do pohodlnej vzdialenosti. Počas cvičenia vykonávajte pomalé, plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F11 Trenažér Chôdze katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F11 Trenažér Chôdze použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie