F10 Jazdecký Trenažér

F10 Jazdecký trenažér - na tomto prístroji si precvičíte a posilníte svalstvo horných končatín, brucha, chrbta a nôh. Minimálna plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmery 4 260 × 3 500 mm.

Ako cvičiť - sadnite si na zariadenie, ruky a nohy pevne umiestnite na príslušné rukoväte / stúpadlá. Pomalým kontrolovaným pohybom pritiahnite ruky a zároveň potlačte nohami. Rukoväť jazdca pritiahnite až k hrudníku. Nadychujte sa, keď priťahujete a tlačíte, vydychujte pri návrate do pôvodnej pozície. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F10 Jazdecký Trenažér katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F10 Jazdecký Trenažér použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie