F08 Bradlá

F08 Bradlá - na zariadení je možné vykonávať cviky zamerané najmä na vrchnú časť tela: triceps, svaly horných končatín, ramená a prsné svaly. Cvičenie na bradlách slúži najmä na nárast sily a svalovej hmoty v precvičovaných svalových partiách. Minimálna plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmery 4 780 × 3 614 mm.

Ako cvičiť - postavte sa medzi tyče, tvárou smerom von. Umiestnite obe ruky na paralelné tyče, pričom budete mať vystretý chrbát. Zdvihnite kolená k hrudníku, čím precvičíte brušné svalstvo. Druhým cvikom, ktorým precvičíte bicepsy, ramená a tricepsy, sú kliky na bradlách. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F08 Bradlá katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F08 Bradlá použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie