F07 Trenažér na Nohy

F07 Trenažér na nohy - komplexne precvičíte svaly dolných končatín, sedacie svaly, stehná a lýtka. Cvičenie je vhodné na nárast svalovej hmoty v spodnej časti tela, je technicky nenáročné a pohodlné, nakoľko nezaťažuje svalstvo chrbta. Minimálna plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmery 4 930 × 3 600 mm.

Ako cvičiť - sadnite si vzpriamene s vystretým chrbtom. Umiestnite obe nohy na podložky pred sebou a položte si ruky na stehná pre zaistenie väčšej stability. Zatlačte nohami, ale dajte pozor, aby ste ich nevystreli úplne. Následne pomaly zaťahujte nohy do východzej, resp. štartovacej polohy. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F07 Trenažér na Nohy katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F07 Trenažér na Nohy použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie