F05 Eliptický Trenažér

F05 Eliptický trenažér - zariadenie určené na precvičenie spodnej a vrchnej časti tela. Nohy sa pri pohybe na trenažéri pohybujú po eliptickej dráhe, čo znižuje zaťaženie kĺbov. Okrem dolných končatín je pri cvičení na tomto zariadení zapojená aj vrchná časť tela. Minimálna plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmery 4 280 × 3 520 mm.

Ako cvičiť - pevne rukami uchopte obe rukoväte a postavte sa na oba pedále. Nohami zatlačte ako pri bicyklovaní a zároveň striedavo tlačte / ťahajte rukoväte. Striedajte smer krúženie nôh dopredu a dozadu pre zvýšenie efektivity cvičenia. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F05 Eliptický Trenažér katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F05 Eliptický Trenažér použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie