F03 Twister & Stepper

F03 Twister & Stepper - slúži na spevnenie a posilňovanie svalov bokov a bedrovej časti chrbtice. Posilnenie týchto svalov napomáha k správnemu držaniu tela. Cvičenie na stepperi spevňuje dolné končatiny, formuje sedacie svaly a líniu bokov. Minimálna plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmery 4 480 × 3 790 mm.

Ako cvičiť Twister - pevne uchopte podpornú tyč. Umiestnite nohy na rotačnú plošinu. Otáčajte nohy zo strany na stranu za využitia brušných svalov, pričom stojte rovno a vzpriamene. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Ako cvičiť Stepper - pevne uchopte držiaky a postavte sa na pedále. Jednu nohu zatlačte dole tak, aby bola vystretá. Zároveň druhú dajte hore tak, aby ste mali ohnuté koleno a držiaky rukami tlačte hore-dole. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F03 Twister & Stepper katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F03 Twister & Stepper použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie