F02 Dvojitý Twister

F02 Dvojitý twister - slúži na spevnenie a posilňovanie svalov bokov a bedrovej časti chrbtice. Posilnenie týchto svalov napomáha k správnemu držaniu tela. Cvičenie je vhodné aj na rehabilitačné účely. Minimálna plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmery 4 440 × 3 750 mm.

Ako cvičiť - oboma rukami pevne uchopte pomocnú tyč, umiestnite obe nohy na rotačnú plošinu, otáčajte nohy zo strany na stranu za využitia brušných svalov, pričom musíte stáť rovno a vzpriamene. Neotáčajte sa príliš prudko. Vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby počas cvičenia. Počet cvičení zvyšujte postupne podľa zlepšenia kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje F02 Dvojitý Twister katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje F02 Dvojitý Twister použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie