F17PLUS Posilňovací Stroj na Ramená

F17PLUS Posilňovací Stroj na Ramená s pevným závažím - cvičením na tomto zariadení efektívne posilníte svalstvo ramien, vrchnej časti chrbta a horných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 3 940 × 3 750 mm.

Ako cvičiť - sadnite si vzpriamene na sedadlo a pevne sa oň oprite. Pevne uchopte obe rukoväte. Pomalým a kontrolovaným pohybom stiahnite ruky dole na úroveň hrudníka. Následne ruky vráťte do pôvodnej polohy. Vydychujte pri pohybe smerom dole a nadychujte sa pri pohybe rúk hore. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje s pevným závažím F17PLUS Posilňovací Stroj na Ramená katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje s pevným závažím F17PLUS Posilňovací Stroj na Ramená použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie