F16PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník

F16PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník s pevným závažím - cvičenie na tomto zariadení prispieva k nárastu sily a svalovej hmoty v oblasti hrudníka a horných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 800 × 3 700 mm.

Ako cvičiť - sadnite si na sedák a dbajte, aby ste mali vystretý chrbát. Uchopte obe rukoväte pred sebou a tlačte dopredu, až kým nemáte takmer úplné vystreté a rovné ruky. Pomaly vráťte ruky do štartovacej pozície. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje s pevným závažím F16PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje s pevným závažím F16PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie