F15PLUS Posilňovací Stroj Horných Končatín

F15PLUS Posilňovací Stroj Horných Končatín s pevným závažím - slúži na precvičenie, spevnenie a nárast svalovej hmoty hornej časti tela, najmä chrbtových svalov a svalov horných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 5 290 × 3 700mm.

Ako cvičiť - sadnite si na sedák s vystretým chrbtom a pevne sa oprite o opierku. Pevne uchopte obe rukoväte. Pomaly ťahajte rukoväte dole, až kým ruky nebudú na úrovni hrudníka. Nádych vykonajte pri ťahu dole, výdych pri návrate do štartovacej pozície. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Fitness stroje s pevným závažím F15PLUS Posilňovací Stroj Horných Končatín katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje s pevným závažím F15PLUS Posilňovací Stroj Horných Končatín použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie