Exteriérové hendikep fitness HF04

HF04 exteriérové fitness zariadenie - slúži na precvičenie svalov a kĺbov horných končatín od ramien, cez lakte až po zápästie. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4385 x 3055 mm.

Ako cvičiť - Umiestnite sa s vozíkom tak, že rukami pohodlne dočiahnete na rukoväte oboch otočných kolies. Uchopte obe rukoväte a otočnými kolesami robte striedavo pohyb v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Kolesami môžete otáčať v rovnakom smere alebo každé v opačnom smere. Kolesami otáčajte len do takej polohy, aká je vám príjemná.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF04 katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF04 použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie