www.verimevzabavu.sk
  • Slovenská republika
  • Česká republika
  • Magyarország
Vyberte si...

V Prievidzi pribudli exteriérové fitness ihriská. Tento typ ihriska je v meste novinkou.

Vonkajšie fitnes ihriská obsahujú tréningové prvky ako napr. trojitý twister, twister + stepper, eliptický trenažér, veslovací trenažér, trenažér dolných končatín, dvojité bradlá, jazdecký trenažér, trenažér chôdze, lavička „ľah – sed“, trojitá hrazda, bicykel, posilňovací stroj na hrudník – dvojitý. Jednotlivé komponenty sú dodané na základe darovacej zmluvy od spoločnosti VEOLIA.

http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/tri-nove-fitnes-ihriska/