www.verimevzabavu.sk
  • Slovenská republika
  • Česká republika
  • Magyarország
Vyberte si...

V Dolných Kočkovciach majú nový workoutový areál

Oslavy Medzinárodného dňa detí boli v tomto roku v Dolných Kočkovciach o niečo atraktívnejšie ako v minulosti. Súčasťou športovo-zábavného popoludnia, ktoré pripravil miestny obecný úrad v spolupráci so základnou a materskou školou, bolo otvorenie nového workoutového ihriska v športovom areáli Telovýchovnej jednoty Slovan Dolné Kočkovce.

„Medzi budovou základnej školy a futbalovým ihriskom sme mali dlhodobo nevyužívanú plochu, ktorú sme len pravidelne kosievali, ale inak ležala ladom. Uvažovali sme sa nad novým športoviskom prístupným širokej verejnosti, a keďže sa nám podarilo zohnať sponzorské finančné prostriedky, mohli sme na jar začať s výstavbou workoutového areálu,“ priblížil nám myšlienku vybudovania nového športoviska starosta Dolných Kočkoviec Peter Regina.

Viac sa dočítate na stránke:

https://www.puchov.in/v-dolnych-kockovciach-maju-novy-workoutovy-areal/