Street workout zostava W30

Street workout zostava W30

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Veľká zostava s horizontálnymi hrazdami rôznych výšok, vertikálnymi hrazdami, bradlami, viacerými rebríkmi a rebrinou je doplnená hrazdou s polkruhmi, lavičkou ľah-sed a atletickými kruhmi.

SEGMENTY:
27× horizontálna hrazda, rôzne výšky 
7× vertikálna hrazda - human flag
1× hrazda s polkruhmi 
2× dvojhrazda
7× trojhrazda 
1× naklonená rebrina
6× horizontálny rebrík 
3× vertikálny rebrík
2× lavička ľah - sed 
1× trojbradlá
1× bradlá 
1× atletické kruhy

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W30 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 490 mm
Rozmery: 14 313 × 12 680 × 2 490 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm; HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka
Počet stanovíšť: 59
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 17 080 × 17 010 mm / 290,53 m2

Street Workout zostavy W30 katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Street workout W30 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout W30 certifikát

Certifikát
na stiahnutie