Street workout zostava W29

Street workout zostava W29

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Veľká zostava s horizontálnymi hrazdami rôznych výšok, vertikálnymi hrazdami - human flag, bradlami, viacerými rebríkmi je doplnená hrazdou s polkruhmi, atletickými kruhmi a lavičkou ľah-sed.

SEGMENTY:
17× horizontálna hrazda, rôzne výšky 
6× vertikálna hrazda - human flag
1× hrazda s polkruhmi 
3× vertikálny rebrík
4× horizontálny rebrík 
1× lavička ľah - sed
1× bradlá 
1× atletické kruhy

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W29 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 459 mm
Rozmery: 13 900 × 7 220 × 2 459 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm; HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka
Počet stanovíšť: 34
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 18 300 × 11 350 mm / 207,71 m2

Street Workout zostavy W29 katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Street workout W29 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout W29 certifikát

Certifikát
na stiahnutie