Street workout zostava W28

Street workout zostava W28

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Veľká zostava s horizontálnymi hrazdami rôznych výšok, vertikálnymi hrazdami, bradlami, horizontálnymi a vertikálnymi rebríkmi je doplnená hrazdami s polkruhmi a dvoma lavičkami ľah-sed.

SEGMENTY:
17× horizontálna hrazda, rôzne výšky 
4× vertikálna hrazda - human flag
2× hrazda s polkruhmi 
1× vertikálny rebrík
4× horizontálny rebrík 
2× lavička ľah - sed
2× bradlá

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W28 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 400 mm
Rozmery: 11 120 × 11 000 × 2 400 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm ; HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka
Počet stanovíšť: 32
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 15 520 × 15 400 mm / 239 m2

Street Workout zostavy W28 katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Street workout W28 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout W28 certifikát

Certifikát
na stiahnutie