Street workout zostava W26

Street workout zostava W26

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Veľká zostava s horizontálnymi hrazdami rôznych výšok, vertikálnymi hrazdami, bradlami, horizontálnymi a vertikálnymi rebríkmi je doplnená hrazdou s polkruhmi a dvoma lavičkami ľah-sed.

SEGMENTY:
10× horizontálna hrazda, rôzne výšky 
1× nízka hrazda
2× vertikálna hrazda - human flag 
1× hrazda s polkruhmi
2× vertikálny rebrík 
2× horizontálny rebrík
2× lavička ľah - sed 
1× bradlá

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W26 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 400 mm
Rozmery: 9 360 × 7 685 × 2 400 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm; HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka
Počet stanovíšť: 21
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 13 7600 × 10 940 mm / 150,53 m2

Street Workout zostavy W26 katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Street workout W26 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout W26 certifikát

Certifikát
na stiahnutie