Street workout zostava W24

Street workout zostava W24

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

Veľká zostava s horizontálnymi hrazdami rôznych výšok, vertikálnymi hrazdami, samostatne stojacimi bradlami a rebríkmi je doplnená hrazdou s polkruhmi a lavičkou ľah-sed.

SEGMENTY:
9× horizontálna hrazda, rôzne výšky 
1× nízka hrazda
2× vertikálna hrazda - human flag 
1× hrazda s polkruhmi
1× vertikálny rebrík 
1× horizontálny rebrík
1× lavička ľah - sed 
1× bradlá

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout zostava W24 je certifikovaná podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 2 410 mm
Rozmery: 6 940 × 6 260 × 2 410 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm; HDPE doska hrúbky 19mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka
Počet stanovíšť: 17
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmery dopadovej plochy: 11 340 x 9 820 mm / 111,36 m2

Street Workout zostavy W24 katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Street workout W24 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout W24 certifikát

Certifikát
na stiahnutie