Street workout Dvojitá lavička ľah-sed W02-3

Street workout Dvojitá lavička ľah-sed W02-3

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode.

SEGMENTY:
2× lavička ľah - sed

ŠPECIFIKÁCIA:
Street workout prvok W02-3 je certifikovaný podľa STN EN 16 630
Maximálna výška: 550mm
Rozmery: 2 040 × 2 040 × 550 mm
Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm; HDPE doska hrúbky 19 mm
Povrchová úprava / farby: KOMAXIT - vypaľované v peci / RAL paleta, podľa výberu zákazníka 
Počet stanovíšť: 2
Cieľová skupina: 140 cm a viac
Dopadová plocha: v zmysle STN EN 1177
Rozmer dopadovej plochy: 4 040 × 4 040 mm / 16,32 m2

Street Workout zostavy W02 - 3 katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Street workout Dvojitá lavička ľah - sed W02-3 dopadová plocha

Dopadová plocha
na stiahnutie

Street workout Dvojitá lavička ľah - sed W02-3 certifikát

Certifikát
na stiahnutie