www.verimevzabavu.sk
  • Slovenská republika
  • Česká republika
  • Magyarország
Vyberte si...

Otvorenie Detského ihriska, Malý Čepčín

Obec Malý Čepčín, v zastúpení starostky obce Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie Detského ihriska, ktoré sa uskutoční dňa 15. 05. 2018, t.j. v utorok o 15,30 hod.
Pri tejto slávnostnej príležitosti budú pre deti pripravené sladké maškrty a balóny.

Viac sa dočítate na stránke:

https://www.malycepcin.sk/oznamy/otvorenie-detskeho-ihriska.html