www.verimevzabavu.sk
  • Slovenská republika
  • Česká republika
  • Magyarország
Vyberte si...

Nové detské ihrisko v parku J. M. Hurbana

Milí spoluobčania, radi by sme Vás informovali o zámere mesta vybudovať nové detské ihrisko v Parku J. M. Hurbana. Tento park je vyhľadávaným a obľúbeným miestom všetkých Novomešťanov. Našim cieľom je priebežne ho zveľaďovať a vdychovať mu nový život.

Pri plánovanej obnove sme mysleli aj na naše najmenšie ratolesti. Preto sme sa rozhodli vybudovať tu centrálnu detskú zónu, rozsiahlejších rozmerov oproti pôvodnej. Pôjde o priestor tiahnuci sa od súčasnej tribúny až po trávnatú plochu vedľa kaviarne. Radi by sme tu vytvorili príjemné nové miesto, kde rodiny s deťmi zmysluplne strávia svoj voľný čas a zároveň miesto, ktoré bude spĺňať bezpečnostné požiadavky zodpovedajúce dnešným normám.

Viac sa dočítate v článkoch:

https://www.nove-mesto.sk/item/nove-detske-ihrisko-v-parku-j-m-hurbana/

https://www.nove-mesto.sk/item/slavnostne-otvorenie-centralneho-detskeho-ihriska/