www.verimevzabavu.sk
  • Slovenská republika
  • Česká republika
  • Magyarország
Vyberte si...

Fitpark

V stredu 29. marca 2017 sme za účasti vedenia našej obce, učiteľov a žiakov  slávnostne otvorili  nový FIT park, ktorý sme získali aj vďaka Vám. Projekt Rodičovského združenia pri ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom bol podporený aj Vašimi  hlasmi. V areáli základnej školy pred školským bazénom pribudlo 6 strojov, ktoré môžu využívať nielen naši žiaci ale aj verejnosť. Pozývame Vás, milí rodičia a priatelia školy, aby ste si prišli zacvičiť. Cvičiace stroje sú určené pre vekovú kategóriu od 14 rokov a viac, preto sa odporúča, aby mladší žiaci nepoužívali tieto stroje bez dozoru rodičov alebo inej dospelej osoby. Prevádzkový poriadok FIT parku bude zverejnený aj na tabuli, ktorá sa  osadí v blízkej budúcnosti.
Pravidlá využívania FIT parku nájdete na webovej stránke školy aj obce.

Viac sa dočítate na stránke:

http://www.lehotapodvtacnikom.sk/?id_menu=0&module_action__222085__id_ci=121451#m_222085