www.verimevzabavu.sk
  • Slovenská republika
  • Česká republika
  • Magyarország
Vyberte si...

Exteriérový fitpark sa stal skutočnosťou

V októbri minulého roka sme informovali verejnosť o športovom projekte a snahe učiteľov Základnej školy I.B.Zocha vybudovať exteriérový fitpark. Počas letných prázdnin vypracovali projekt, s ktorým septembri postúpili do verejného online hlasovania. Spolu s nimi sa o hlasy verejnosti uchádzalo ďalších  239 projektov. Zmobilizovala sa celá zocháčovská rodina - žiaci, učitelia, rodičia, priatelia školy. No a čuduj sa svete. Hlasy vo verejnom hlasovaní posunuli školu medzi 30 projektov na Slovensku, ktoré získali podporu SPP a Nadácie SPP a to neuveriteľnými 9645 a zaradili ju na 5.miesto v rámci celého Slovenska.

Viac sa dočítate na stránke:

http://www.revuca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=121200