www.verimevzabavu.sk
  • Slovenská republika
  • Česká republika
  • Magyarország
Vyberte si...

Detské ihrisko

Koncom októbra bolo pre všetky deti otvorené nové detské ihrisko oproti pekárni. Zariadenie detského ihriska môžu využívať deti od 3 do 14 rokov. Dieťa do 6 rokov musí byť v sprievode zákonného zástupcu alebo ním poverenej dospelej osoby. Vstup do priestoru a na zariadenie detského ihriska je len na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu a za škody spôsobené nedodržaní prevádzkového poriadku.

Viac sa dočítate na stránke:

http://www.svinna.sk/detske-ihrisko-1/ll/1/sm/49255/.html